014/70.62.01
·
info@handencentrum.be
·
Ma - Vrij 08:00-19:00
Revalidatie van hand, pols en elleboog

Frozen shoulder

De schouder is het meest mobiele gewricht van het menselijk lichaam. Dit komt omdat het mobiele kapsel waarin het schoudergewricht zich bevindt, dit toelaat. Bij een Frozen Shoulder, letterlijk vertaald: bevroren schouder, krimpt dit kapsel zodanig dat het schoudergewricht geen ruimte meer krijgt om normaal te bewegen hetgeen zich uit in verstijving en pijn.

BELANGRIJK is dat u eerst uw arts raadpleegt! Wij mogen geen diagnose stellen. Hij/zij kan bekijken of een doorverwijzing noodzakelijk is.

Mogelijke oorzaken

We maken bij een Frozen Schoulder onderscheid tussen primaire en secundaire klachten. Bij primaire klachten moet u meestal denken aan klachten zonder duidelijke oorzaak. Dit zijn overigens de meeste gevallen. Secundaire klachten hebben altijd een duidelijke oorzaak. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld; een vroegere schouderingreep of ongeval, schouderpijn door een peesscheur of door inklemming, suikerziekte, problemen met de schildklier, hart- en/of herseninfarct met verlamming. Ook een borstingreep waarbij de okselklier betrokken was kan een Frozen Schoulder veroorzaken. 

Symptomen

De symptomen van een Frozen Shoulder ontwikkelen zicht meestal in de loop van een aantal maanden, maar niet plots. Het geeft een continue latente pijn in rust en een felle en erge pijn bij bewegen. De pijn kan uitstralen naar de boven- en soms ook naar de onderarm. Frozen Shoulder geeft ook een flinke bewegingsbeperking in minimaal twee richtingen waarbij het plaatsen van de hand op de rug het meest pijnlijke is.

U kunt hier een afspraak maken