Een goed netwerk van kinesitherapeuten, handchirurgen en andere zorgverleners is zeer belangrijk om u als patient een goede behandeling en nazorg te geven.

Handfun meeting
Van 26-27 oktober zal Isabel deelnemen aan de Handfun Meeting in Barcelona. Dit is een bijeenkomst waar kinesitherapeuten, chirurgen en andere zorgverleners, op een ongedwongen manier, met elkaar ervaringen en kennis kunnen uitwisselen. Dit is essentieel om nieuwe inzichten te verwerven en de behandeling en zorg te verbeteren.

Nieuwe technieken en behandelplannen.
Er ontstaan steeds meer en betere operatietechnieken en de behandelplannen voor nazorg moeten daarop worden aangepast. Maar anderom ook. Door verbeterde inzichten in de kinesitherapie kunnen sommige operaties beter worden opgevolgd. Tijdens deze bijeenkomst kunnen deze aspecten op elkaar worden afgestemd.

error: Content is protected !!